SHE Manager

Functie

 • Als SHE Manager coördineer je de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten binnen de organisatie (inclusief op werf) bij de dagelijkse gang van zaken en garandeer je een veilig en gezond organisatiebeleid met zin voor realiteit. Je stelt hiervoor oa. de nodige procedures op, op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling, invoering, toepassing en evaluatie van veilige en milieuvriendelijke productiemethodes en producten; je maakt tevens de indienstellingsdossiers op van nieuwe installaties en machines
 • Je onderzoekt de incidenten kijkt naar toekomstgerichte oplossingen om welzijn op het werk te verbeteren. Je zet medewerkers aan om incidenten te rapporteren. Tevens zorg je voor de nodige terugkoppeling over de ondernomen acties naar het personeel en management toe
 • Je analyseert de arbeidsongevallen en implementeert de nodige aanpassingen om de arbeidsveiligheid te verbeteren
 • Je zorgt voor de nodige sensibilisering van de medewerkers zoals toolboxmeetings, werkplekinspecties, observatierondgangen om zo een positief veiligheidscultuur te creëren in de organisatie
 • Je zorgt over de naleving van de veiligheids- en milieuwetgeving en geeft ook de nodige ondersteuning op het vlak van interne en externe audits
 • Je zorgt voor een globaal preventieplan en jaaractieplan in samenwerking met management en leden CPBW.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma in de industriële wetenschappen of evenwaardig door ervaring met een sterke affiniteit in technologie.
 • Je beschikt tevens over een diploma Preventieadviseur niveau 2 en een diploma Milieucoördinator type B en heeft reeds een 5-tal jaar praktijkervaring.
 • Je bent een kritische denker in mogelijkheden, je bent open, communicatief, resultaats- en klantgericht, maar tevens ook een diplomatisch persoon met grote inzet en motivatie die zowel autonoom als in team goed aardt.
 • Door goed te luisteren en door te vragen weet je de behoefte te doorgronden; Je bent stressbestendig met een zeer degelijke kennis van MS-office.
 • Je kan je identificeren met de kernwaarden van ons bedrijf?
 • Spreek je naast het Nederlands ook nog een degelijk mondje Engels en Frans? Dan ben je helemaal de persoon die we zoeken.

Wat bieden wij?

 • Je komt terecht in een stabiel groeiend toonaangevend bedrijf met een duidelijk visie en strategie waar een wederzijds vertrouwen en appreciatie heerst.
 • Wij bieden dynamische gedreven en creatieve persoonlijkheden alle kansen: een autonome functie met ruime verantwoordelijkheden en diverse ontplooiingsmogelijkheden.
 • Daarbovenop krijg je een correct salarispakket aangeboden, aangevuld met aantrekkelijke voordelen.